Vilka är vi?

vår Vision, Mission och värdegrunD

Vi heter Modelle Group. Group står för att vi tänker stort från början. Modelle står för MOdernt DELaktigt LEdarskap.

Vår vision är att hjälpa företag och organisationer att temporärt säkra ledarskap för att utveckla medarbetare och verksamhet.

Vår mission är att göra ditt jobb lättare. Med hjälp av våra ledare säkras och vidareutvecklas din verksamhet.

Vår värdegrund är kärnan i hur vi är som människor och hur vi beter oss. Vi är nyfikna och vill lära nytt. Vi utvecklas genom ständiga förbättringar och vi strävar efter ett hållbart ledarskap.

VÅRA PROFILER

Maria Wesslegård

Affärsorienterad och driven generalist med över 20 år chefs- och ledarerfarenhet, varav de senaste fem på senior chefsnivå. Van vid att leda både chefer och medarbetare. Senast med personal- och arbetsmiljöansvar för över 100 medarbetare, varav fyra direkt-rapporterande. Budget- och ekonomistyrningsansvar på 100 MSEK samt ansvar för 50-talet kundkritiska system samt drift 24/7 av det digitala kundmötet.

Mångårig erfarenhet av arbetat med IT strategi, styrning, utveckling och förvaltning. Stort intresse av utveckling och styrning av verksamheter för att uppnå bättre resultat, ökat kundvärde och mer engagerade medarbetare. Fokus på utveckling och utmaningar som följer ökad digitalisering och hur skapa närmare samarbete mellan verksamheter med affärsbehov och IT-organisationer. Van vid att leda och driva förändringar av beteenden och kultur, kompetensförflyttning, processförbättringar, styrning och organisation. Sätter medarbetaren i fokus för att uppnå resultat.

Bred erfarenhet som spänner över flera branscher, myndigheter och privata företag ger solid grund för att hantera komplexa frågeställningar och för att snabbt sätta mig in i nya utmaningar. Med hög social kompetens bygger jag nödvändiga nätverk i olika företagskulturer.

Efter många år som anställd och som konsult söker jag nya utmaningar i form av egen konsult-verksamhet. Att hjälpa andra företag och ledare under en period lockar mig. Erfarenhet och förmåga gör att jag kan ta olika roller som interim chef, COO, rådgivare, utredare, verksamhetsutvecklare eller förändringsledare.  Öppen för konsultuppdrag inom IT, verksamhetsnära eller gärna en tvärorganisatorisk blandning. 

http://linkedin.com/in/mariawesslegard