våra tjänster

ibland behövs mer kapacitet temporärt

Då finns som tur är managementkonsulter från Modelle Group

Interim chef & managment

Behov av en interimschef kan uppstå av olika orsaker. Exempelvis för att axla en roll medan anställningsrekrytering pågår, vid omorganisationer, föräldravikariat eller sjukskrivning. När en lucka i chefsledet uppstår så gäller det att tillsätta den temporärt för att medarbetare och verksamheten ska fortsätta drivas och utvecklas. Inte minst för att undvika överbelastning av befintliga medarbetare.

Interimschefen är snabbt på plats, har hög prestationsförmåga och är motiverad att göra nytta från första dagen.

Ta gärna någon som är överkvalificerad för jobbet för att få ett kompetenslyft som ger energi och inspiration till både medarbetare och ledningsgrupp.

Agil ledarskapscoach

Agilt påverkar helheten i en verksamhet. I början läggs mycket fokus på att skapa team, gärna självorganiserade, lära sig nya arbetsmetoder, tillsätta nya roller och ansvar, prioritera arbetet, hitta takten, visualisera det mesta... det är oändligt mycket nytt att ta till sig.

Fokus som sagt läggs på teamen. Hur ska du som närmaste chef eller ledningsgrupp hantera denna nya situation? Vad behöver ni förstå och varför? Hur påverkas era roller och ansvar? Hur mycket makt kommer att försvinna från cheferna? Är ni redo för det?

En agil ledarskapscoach hjälper chefer och ledningsgrupper med ett chefs- och managementperspektiv på en agil förändringsresa.

Förändringsledare

Ständig förändring och utveckling av verksamheter är kritiskt för att fortsätta vara relevant. Förändring förutsätter förståelsen av varför och vilja att göra annorlunda. Att driva en större förändring vid sidan om sitt eget dagliga arbete är inte alltid så lätt. Vid tidsbrist så prioriteras oftast förändringsarbetet bort även om vi vet att vi inte borde det. 

Ta in en ledare som lätt förstår vad ni vill förändra, har tid att arbeta med det samt har driv och kompetens. En person som temporärt leder förändringen för att den ska få fäste och bli beständig. En person som inte har en egen agenda och som vågar ifrågasätta. En person som hjälper dig att skapa förutsättningar att lyckas.

Ledarskapscoach & rådgivare

Det är skönt att prata med en någon som har fullt fokus på dig. På din utveckling och på ditt välmående som chef och ledare. Att reflektera tillsammans med en extern coach kan ge dig förutsättningar till värdefull reflektion som du annars prioriterar bort då annat kräver din uppmärksamhet.

Ny som chef och ledare? Massor av nytt att förstå och lära sig. För att snabbt komma igång i en ny roll så kan det vara skönt att ha en erfaren att bolla med. Någon som gärna svarar på dina funderingar, ger handfasta tips och råd, och som har tid och möjlighet att gå bredvid som observatör för att du ska få relevant feedback på just dig och din situation.

Planera in några sessioner med oss så att du verkligen tar dig tid att fokusera på dig själv och ett hållbart ledarskap.

Varför en mangementkonsult från oss?

Vi står för ett modernt ledarskap som bygger på involvering och att sätta medarbetarna i fokus för att uppnå resultat. Vi har erfarenhet av linjerollen och kan snabbt förstå din situation. Vi har mod att ifrågasätta och förändra. Vi gör helt enkelt skillnad. 

Vad får du som kund?

Ledarskap “as a service” i form av en managementkonsult. En erfaren ledare som snabbt lär känna dina medarbetare och din verksamhet. En ledare som inte bara håller ställningarna utan som utvecklar verksamheten. En ledare som kan att ta på sig flera roller, uppskattar bra relationer och som gärna hjälper dig igen.